Z przyjemnością informuje, że podczas XI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w dniach 9-10 października 2013 r. w Warszawie, Gmina Rząśnia została wyróżniona dwoma nagrodami.

Pierwsza z nich to nagroda za zajęcie V miejsca w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” podsumowującym wydatki samorządów z pozyskanych środków unijnych w latach 2009-2012 w kategorii gmin wiejskich. Kolejna nagroda to IX miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” podsumowującym wydatki na infrastrukturę techniczną w latach 2010 – 2012 w kategorii gminy wiejskie.

Podkreślenia wymaga fakt, iż tak doskonałe miejsce jest wspólną zasługą i owocem mojej współpracy z Przewodniczącym Rady i Radą Gminy Rząśnia. W atmosferze wspólnego zaufania budujemy harmonijną politykę ukierunkowaną na polepszenie jakości życia mieszkańców. Sukces ten dedykuję również pracownikom Urzędu Gminy w Rząśni, zarówno tym bezpośrednio zaangażowanym w pisanie wniosków o dofinansowanie, ich rozliczanie i wreszcie przeprowadzenie konkretnych inwestycji, ze szczególnym wkładem Referatu Budownictwa, Inwestycji i Promocji Gminy oraz Referatu Finansowego, jak i tym którzy działania te wspierają.

Wyjątkową rolę w kolejnych sukcesach naszej gminy odgrywają jej Mieszkańcy, którzy w budowanej cały czas stabilnej społeczności wykazują się ogromną determinacją i wiarą we wspólny sukces, często będąc inicjatorem konkretnych przedsięwzięć.

Biorąc pod uwagę liczbę prawie 2 500 gmin w Polsce miejsca w pierwszej dziesiątce rankingów uwzględniających tak ważne wskaźniki są kolejnym bodźcem do działania władz i społeczności gminy Rząśnia w dążeniu do modelu gminy nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcowi – gminy z przyszłością.

 

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk

001-t.jpg002-t.jpg