Uprzejmie informujemy, że aby ułatwić Państwu wnoszenie opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, opracowane zostały książeczki z przypisanym indywidualnym numerem rachunku, na który będą Państwo mogli wnosić opłaty.

Książeczki opłat zostaną w najbliższym czasie dostarczone do każdego gospodarstwa przez pracowników Urzędu Gminy, Sołtysów lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wpłaty za pomocą zamieszczonych w książeczce blankietów dokonywane za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Rząśni są zwolnione z jakichkolwiek opłat bankowych.

Jednocześnie przypominamy, że termin pierwszej wpłaty, za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień, tj. III kwartał upływa z dniem 25 października 2013 r.

Proszę również pamiętać, iż książeczki mają jedynie ułatwić zbieranie należności za odbiór odpadów. Nie otrzymanie jej przed terminem płatności nie zwalnia z obowiązku jej dokonania. W tym przypadku dokonać tego należy na ogólne konto Gminy Rząśnia lub w kasie Urzędu.