Dnia 20 lutego 2014r.  (czwartek) o godz. 16.00 w Gimnazjum  w Rząśni odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni z następującym proponowanym porządkiem:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór prezydium obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 r.

a)     Sprawozdanie gospodarcze

b)    Sprawozdanie finansowe

  1. Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
  2. Dyskusja.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     Zatwierdzenie sprawozdań

b)    Udzielenie absolutorium Zarządowi

  1. Zatwierdzenie planu działań na 2014r.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

W przypadku braku kworum drugi termin zebrania – 20 luty godz. 16.30

Zarząd Stowarzyszenia