Kampania edukacyjno-informacyjna projektu budowy pasywnego Gminnego Ośrodka ZdrowiaWójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk zaprasza mieszkańców Gminy na warsztaty w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej projektu pn. „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni w systemie budownictwa pasywnego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Celem spotkania jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań, które zostały zastosowane w budynku pasywnym, w tym odnawialnych źródeł energii. Warsztaty zostaną prowadzone przez specjalistę z zakresu ochrony środowiska, który zaprezentuje obiekt i efekty ekologiczne dla lokalnego środowiska. Prowadzący spotkanie omówi jak konwencjonalne źródła energii negatywnie wpływają na środowisko.

Zaprezentowane będą również innowacyjne rozwiązania na rynku energii. Konsultacje mają pomóc mieszkańcom w realizacji własnych projektów w gospodarstwach domowych w kolejnych latach.

Spotkania odbędą się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni przy ulicy Waryńskiego 6A o godzinie 13.00 oraz 17.00 w dniu 30 listopada 2022 r.

Kampania edukacyjno-informacyjna projektu budowy pasywnego Gminnego Ośrodka Zdrowia

Kampania edukacyjno-informacyjna projektu budowy pasywnego Gminnego Ośrodka Zdrowia