Jubileusz par małżeńskich

Dnia 29 czerwca 2018 roku 17 par – mieszkańców Gminy Rząśnia obchodziło złote gody małżeńskie. Uroczystość  rozpoczęła msza odprawiona w intencji małżonków w miejscowym kościele pw. św. Macieja w Rząśni.

Następnie Jubilaci udali się do Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, gdzie odbyła się  ceremonia wręczenia „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie”  przyznane przez Prezydenta RP.  Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk podarował Jubilatom listy gratulacyjne oraz upominki.
Po części oficjalnej Wójt Gminy Rząśnia zaprosił Jubilatów na uroczysty obiad. Spotkanie zostało umilone utworami z dawnych lat. Pod koniec uroczystości wręczono każdej z par grupowe zdjęcie upamiętniające tą chwilę.

Uhonorowano następujące pary:
– Mieczysława i Halinę Dziuboniów,
– Bronisława i Irenę Nowaków,
– Antoniego i Zenonę Żuberków,
– Mariana i Teresę Mizerów,
– Mariana i Zenonę Perczaków,
– Mirosława i Halinę Pawelców,
– Henryka i Jadwigę Boroniów,
– Czesława i Janinę Rydzów,
– Piotra i Zenonę Jaworskich,
– Bronisława i Elżbietę Lechowskich,
– Stanisława i Krystynę Braunów,
– Józefa i Stanisławę Kokosińskich,
– Zdzisława i Barbarę Haładów,
– Józefa i Lucynę Ficów,
– Czesława i Janinę Rabendów,
– Henryka i Janinę Strzelczyków,
– Stanisława i Mariannę Mentków.

Dostojnym Jubilatom Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk w imieniu własnym i mieszkańców gminy Rząśnia życzy jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele następnych lat.

 

Tekst: Anna Gajewska-Bęben, Anita Kozieł-Hachurska. Zdjęcia: Maciej Ratajczyk.