Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy, że przystępujemy do opracowania wymaganego przepisami prawa „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERJĄCYCH AZBEST”.

Głównymi celami programu jest:
– wykonanie pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest głównie eternitu,
– przygotowanie dokumentacji do wystąpienia o uzyskanie pomocy finansowej z funduszy ochrony środowiska na realizację usuwania azbestu.

Od 24 września 2009 roku osoby odbywające staż w Urzędzie Gminy Rząśnia prowadzić będą inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, dlatego też bardzo prosimy o pomoc w realizacji tego programu poprzez rzetelne podanie informacji o wyrobach zawierających azbest (eternit) na terenie poszczególnych posesji.

Podkreślamy przy tym, że podanie faktycznych ilości azbestu (eternitu), który znajduje się na Waszych nieruchomościach pomoże w oszacowaniu faktycznych ilości występujących na terenie naszej gminy.
Podanie przy wykonywaniu inwentaryzacji faktycznych ilości pozwoli na właściwe przygotowanie wniosku o dotację, aby gmina mogła współfinansować część kosztów związanych z usuwaniem azbestu (głównie eternitu) z Państwa budynków.

Informujemy również, że podanie tych danych nie grozi otrzymaniem nakazów rozbiórki dachów eternitowych – termin całkowitego usunięcia eternitu mamy do końca 2032 roku.
Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się opracować rzetelny Program, który w przyszłości owocował będzie otrzymaniem dotacji i możliwościami współfinansowania usuwania azbestu z naszej gminy.