Wójt Gminy Rząśnia informuje, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum, dokonywane przez podmiot uprawniony – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), posiadający zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie art. 48 ust. 3 ww. ustawy; lub upoważnioną przez niego osobę.

Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, pokój nr 11 (sekretariat) w dni robocze do 7 sierpnia 2015 r. w godz. 7:30 – 15:00 na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnopolskim oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74. poz. 671 z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Komunikat Wójta Gminy Rząśnia w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Rząśnia w referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowej.

Informujemy jednocześnie, że wszelkie informacje dotyczące spraw referendum ogólnopolskiego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. na terenie gminy Rząśnia publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia, menu: Informacje, zakładka: Referendum 2015 (dostęp również po kliknięciu w odpowiedni baner umiejscowiony w menu niniejszej strony).

Zapraszamy również do odwiedzin serwisu internetowego Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącego Referendum znajdującego się pod adresem: http://referendum2015.pkw.gov.pl/.