Informacja Ośrodka Zdrowia dot. połączeń telefonicznych

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni, informuje, że w trosce o wygodę Pacjentów, a także w celu jasnej komunikacji z wszystkimi próbującymi skontaktować się z Ośrodkiem drogą telefoniczną, uruchomił centralę telefoniczną, która w przypadku dużej ilości połączeń ustawia je w kolejce i przełącza na pierwszy wolny numer wewnętrzny w rejestracji.

Zastosowane rozwiązanie pozwoli Pacjentom oczekiwać na połączenie słysząc czytelny komunikat o potrzebie zwolnienia wolnej linii i uniknąć sytuacji sprawiającej wrażenie niedostępności numeru.

Numer stacjonarny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni pozostaje jednak bez zmian i rejestracja nadal, biorąc pod uwagę powyższe udogodnienie, dostępna jest pod nr 44 631 – 77 – 77.