Urząd Gminy w Rząśni informuje, że w dniach 16.05 – 20.05.2016 r. od godziny 6:00 na terenie Gminy Rząśnia odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu:
16.05.2016 r. (poniedziałek)

–  Rząśnia (cała), Rychłowiec.
17.05.2016 r. (wtorek)
–  Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów, Żary.
18.05.2016 r. (środa)
– Będków, Stróża, Zielęcin.
19.05.2016 r. (czwartek)
– Rekle, Suchowola.
20.05.2016 r. (piątek)
– Biała, Gawłów.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą zbierane:
– zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki),
– zużyte opony (małe do 1250 mm),
– złom metalowy,
– dywany, wykładziny,
– zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
– odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.),
– baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła,
– odzież,
– szkło luzem,
– opakowania po farbach i lakierach,
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel: Urząd Gminy w Rząśni 44 631-71-22, wew. 230 lub EKO-REGION Sp. z o.o. 44 633-08-15, wew. 227.

Uwaga!!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 6:00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.