Informacja – budowa drogi – udostępnienie kanału technologicznego

Gmina Rząśnia jako zarządca dróg gminnych na terenie gminy Rząśnia, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach inwestycji pod nazwą “Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w miejscowości Gawłów w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na działkach o nr ewid. 185, 268 obręb Gawłów o łącznej długości ok. 2500,0 mb” planowanej do realizacji w powiecie pajęczańskim, gminie Rząśnia.

Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia.

Szczegóły w załączonym piśmie.

Plik do pobrania:
Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.