Wójt Gminy Rząśnia informuje, że Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka organizuje 14 – dniowy wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych znajdujących się pod opieką Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej województwa łódzkiego pt.”Wakacje w Nadwarciańskim Grodzie” w terminie 16.08.2023 r. – 29.08.2023 r.

W związku z tym, zapraszamy chętne dzieci do udziału w wakacyjnym wypoczynku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Podstawowe kryteria, które należy spełnić, aby móc skorzystać z wypoczynku to:
a) wiek dziecka od 8 do 18 lat (od 8 roku życia, od rocznika 2015 do ukończenia 18 roku życia),
b) dziecko jest członkiem rodziny wielodzietnej (minimum 3 dzieci w rodzinie), którego dochód nie przekracza 600,00zł na 1 osobę w rodzinie w miesiącu czerwcu 2023r. i jest mieszkańcem województwa łódzkiego.

Zgłoszenia dzieci spełniających wyżej wymienione kryteria przyjmowane będą do 20 czerwca 2023 r.
Telefon kontaktowy:
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 44 631-71-84,
– pracownik socjalny: 663-235-682.

 

Wypoczynek jest sfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.