Informacja o stypendiach dla studentów i słuchaczy szkół policealnych

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że do 30 października 2020 r. można składać wnioski na stypendium Wójta Gminy Rząśnia,  za bardzo dobre wyniki w nauce  dla studentów szkół wyższych i słuchaczy szkół policealnych z terenu Gminy Rząśnia. Wnioski w załączeniu. Do wniosku należy dołączyć  zaświadczenie o średniej ocen za rok akademicki 2019/2020 r. – minimalna średnia ocen 4,20.  

Telefon kontaktowy: 44 631 – 71 – 26.

Plik do pobrania:
wzór wniosku o przyznanie stypendium.

 

Źródło: Gminny Zespół Oświaty w Rząśni.