Urząd Gminy w Rząśni informuje mieszkańców, że na terenie gminy Rząśnia, kontynuowana jest akcja selektywnej zbiórki odpadów szkła i plastiku, w systemie worków foliowych. Akcja  prowadzona jest bezpłatnie, a odbiór odpadów odbywa się  sprzed posesji w wyznaczonym terminie:

 1. W każdy pierwszy wtorek miesiąca w miejscowościach:  –  Biała, Gawłów, Suchowola, Rekle, Zielęcin, Stróża, Ścięgna.

2. W każdą pierwszą środę miesiąca w miejscowościach:  – Rząśnia, Rychłowiec, Żary, Będków, Kol. Broszęcin, Broszęcin, Kodrań – Kopy, Augustów, Marcelin.

Zbiórka obejmuje  również odbiór makulatury i  folii (wszystkie odpady  segregujemy w oddzielne  worki).

Mieszkańcy zainteresowani takim systemem zbywania odpadów proszeni są o zgłaszanie się po worki do Urzędu Gminy w Rząśni, pok. nr 1.

Prowadzona akcja nie zwalnia z obowiązku posiadania przez właścicieli nieruchomości pojemnika na śmieci i szkło.