Wójt Gminy Rząśnia informuje, że w związku z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, rozpoczeło się przyjmowanie deklaracji uczestnictwa w następujących projektach:
– wymiana źródeł ciepła na kotły gazowe, olejowe i peletowe (z wyłączeniem kotłów na ekogroszek, które będą przyjmowane w późniejszym terminie),
– montaż instalacji solarnych.

W związku z powyższym zapraszamy do składania odpowiednich deklaracji uczestnictwa w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni (pokój nr 15 – sala posiedzeń – I piętro) w terminie do 29 kwietnia 2016 roku.

Podczas wizyty w Urzędzie można uzyskać również dodatkowe informacje na temat zasad udziału w wyżej wymienionych projektach.