Pani Elżbieta Ratajczyk była związana z Gminą Rząśnia w ramach powołania od 1993 roku. Sprawowała jedną z najbardziej odpowiedzialnych funkcji na szczeblu gminnym – Skarbnika Gminy.

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk dziękował Pani Elżbiecie za wkład wniesiony w budowę lokalnej społeczności, za sumienność i rzetelność w prowadzeniu finansów gminnych i zaangażowanie w aktywną politykę finansową co skutkowało w ostatnich latach – również dzięki Niej, dynamicznym rozwojem całej gminy, czego dowodem są liczne słowa uznania i nagrody przyznawane Gminie Rząśnia.

Wyrazy wdzięczności i życzenia realizacji wszystkich planów, których ziszczenie nie było możliwe z powodu pracy zawodowej, przekazali również Radni – na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Szydłowskim, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysi.

Na stanowisko Skarbnika Gminy powołano Panią Renatę Buczkowską.

Pani Elżbieto, życzymy zdrowia, powodzenia i wszelkiej pomyślności. Dziękujemy.

Tomasz Stolarczyk
Wójt Gminy Rząśnia

Zdjęcia: Maciej Ratajczyk