Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia Nr 31/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r., w najbliższy poniedziałek 17 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy w Rząśni i jednostki organizacyjne Gminy Rząśnia będą nieczynne.

17 sierpnia 2015 r. jest dniem wolnym dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rząśnia (zgodnie z art. 33, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594,  poz.  645 i poz.  1318,  z 2014 r.:  poz.  379 i poz.  1072)  art. 130 § 2 Kodeksu  pracy  (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1502;  zm.:  Dz. U. z 2014 r.  poz.  1662)  w związku  art. 1 ust  1 lit.  f  ustawy  o dniach  wolnych  od  pracy z 18 stycznia 1951 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 90.)) w zamian za święto przypadające na 15 sierpnia 2015 r. (Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).

Powiadamiamy jednocześnie, iż zgodnie z ww.  Zarządzeniem kolejnym dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy w Rząśni i jednostek organizacyjnych Gminy Rząśnia jest dzień 24 grudnia  2015 r.  (tj.  czwartek – Wigilia), w zamian za święto przypadające na dzień 25 grudnia 2015 r. (Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia).

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.