Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii  p.w. św. Kazimierza, św. Józefa Oblubieńca NMP
i Przemienienia  Pańskiego w Stróży
oraz zacne Collegium Organizacyjne

mają zaszczyt zaprosić na uroczystości dożynkowe
na dzień 16  sierpnia roku pańskiego 2015 wyznaczone w prastarym grodzie Stróża.

By dawnym obyczajom  zadość uczynić, gdy kuranty wybiją godzinę 14, w parafialnym kościele
Bogu dziękować będziemy za zebrane plony
i modlić się o wszelkie łaski dla naszych gospodarzy.

A że potem nic szkodliwego nad próżnowanie być nie może
przeto barwnym korowodem na dom biesiadny straży ogniowej przejdziemy, gdzie wspólnie biesiadować będziemy,  śpiewając różnorakie pieśni
a melodyje skoczne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dożynki - Rząśnia

plakat_dozynki_stroza-t.png