Uprzejmie informujemy, iż w najbliższych dniach każdą nieruchomość na terenie gminy Rząśnia odwiedzą pracownicy Urzędu Gminy, którzy dostarczać będą deklarację dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą każdy mieszkaniec zobowiązany jest złożyć do dnia 10 maja 2013 r.
Pracownicy powinni nosić w widocznym miejscu stosowny identyfikator z imieniem i nazwiskiem. Poniżej podajemy imiona i nazwiska pracowników uprawnionych do roznoszenia deklaracji:
1. Iwona Kałużna.
2. Marianna Kowalska.
3. Ewelina Mielczarek.
4. Renata Nowak.
5. Anna Poczekajczyk.
6. Krystyna Stasiak.
7. Violetta Woźniak.

Prawidłowo wypełnioną deklarację należy złożyć najpóźniej do dnia 10 maja 2013 r. Do deklaracji należy dołączyć informację o deklarowanej ilości i pojemności pojemników do danej nieruchomości.

Deklaracje można składać:
Urząd Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, pokój nr 1 /parter/, pn. – pt. 7:30 – 15:00, czwartek 7:30 – 17:30,
Centrum Kształcenia „Wioska Internetowa” w Rząśni, ul. 1 Maja 16A, I piętro (budynek biblioteki), pn.  15:00 – 18:00,  wt. –  pt.  15:00 – 20:00  i w sobotę (04.05.2013 r.) 8:00 – 14:00,
– w poszczególnych punktach odbioru zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.

Miejscowość

Punkt odbioru

Data

Godzina

1.

Augustów, Kodrań,  Kopy, Marcelin

Gminny Dom Kultury

w Kodraniu

29.04.2013 r. (poniedziałek)

18.00 – 20.00

2.

Suchowola

Remiza OSP w Suchowoli

29.04.2013 r.  (poniedziałek)

18.00 – 20.00

3.

Gawłów

Remiza OSP w Gawłowie

30.04.2013 r.

(wtorek)

18.00 – 20.00

4.

Rekle

Świetlica w Reklach

30.04.2013 r.

(wtorek)

18.00 – 20.00

5.

Biała

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej

06.05.2013 r. (poniedziałek)

07.05.2013 r.

(wtorek)

18.00 – 20.00

6.

Stróża

 

Remiza OSP  w Stróży

06.05.2013 r.

(poniedziałek)

18.00 – 20.00

7.

Zielęcin

Szkoła Podstawowa  w Zielęcinie

07.05.2013 r.

(wtorek)

18.00 – 20.00

8.

Będków, Żary, Rychłowiec

Świetlica w Będkowie

08.05.2013 r.

(środa)

18.00 – 20.00

9.

Broszęcin          Kol. Broszęcin

Szkoła Podstawowaw Broszęcinie

09.05.2013 r.

(czwartek)

18.00 – 20.00

10.

Rząśnia

 

Urząd Gminy w Rząśni

 

08.05.2013 r.

(środa)

09.05.2013 r.

(czwartek)

18.00 – 20.00

 

Więcej informacji o nowym systemie gospodarki odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul Kościuszki 16, pokój nr 1 oraz pod numerami telefonów:  44 631-71-22 wew. 227, tel. kom. 605-446-341, a także na stronie internetowej www.odpady.rzasnia.pl.

Informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnia, może nastąpić zmiana stawek opłat. W takim przypadku właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia korekty deklaracji.

Wzory deklaracji w różnych formatach mogą Państwo pobrać również po kliknięciu w ten link: http://www.odpady.rzasnia.pl/?page_id=48 .