Urząd Gminy w Rząśni,  informuje, że w dniach 17-18 maja 2013 r. oraz  20 maja 2013 r. od godziny 6:00 na terenie Gminy Rząśnia odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji.
Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

17.05.2013 r. (piątek)    
– Broszęcin, Kol. Broszęcin,  Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów, Będków, Żary.
18.05.2013 r. (sobota)
– Rząśnia, Rychłowiec, Zielęcin, Stróża, Ścięgna.
20.05.2013 r. (poniedziałek)    
– Biała, Gawłów, Suchowola, Rekle.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
– zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki),
– zużyte opony (małe do 1250 mm),
– złom metalowy,
– dywany, wykładziny,
– zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
– odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.),
– baterie i akumulatory.
Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła,
– odzież,
– szkło luzem,
– opakowania po farbach i lakierach,
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 633-08-15 wew. 227 oraz w Urzędzie Gminy w Rząśni, pokój nr 1, nr telefonu 044 631-71-22, wew. 226.
Uwaga!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 6:00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.