Wójt Gminy Rząśnia  działając na podstawie art. 28 i art. 38 ust. 2 pkt 6, art. 40 ust 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 23 kwietnia 2014 roku poz. 518 ze zm.) informuje, że w dniu 28 października 2015 r. został ogłoszony

publiczny ograniczony przetarg ustny licytacyjny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Suchowola

oznaczonej  w rejestrze gruntów numerem działki nr 691 o pow. ogólnej 0,20 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr SR2W/00031378/0.

Przetarg ograniczony ustny licytacyjny odbędzie się w dniu 1 grudnia 2015 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnia,  sala nr 15 (sala posiedzeń).

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16 oraz w BIP w zakładce „Sprzedaż i najem nieruchomości” i na stronie internetowej www.rzasnia.pl.

Pliki do pobrania:

– Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr 57/2015 ( Zarzadzenie_Nr57-2015-_ogloszenie_o_przetargu.doc 28 kB )

– Załącznik do Zarządzenia ( Zalacznik-Nr_1–57-2015.doc 44 kB )