Z przyjemnością informujemy, iż w ubiegły piątek 23 października, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk podczas zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” odebrał dyplom za zajęcie 5 miejsca w rankingu Najdynamiczniej Rozwijających się Samorządów w latach 2003-2014 w kategorii Gminy Wiejskiej.

Na konferencji, która odbyła się w gmachu Sejmu RP, oprócz uroczystego ogłoszenia wyników rankingu, miało miejsce szereg prezentacji poruszających bieżące sprawy związane z rozwojem samorządów w Polsce. Trwał też panel dyskusyjny dotyczący m. in. uwarunkowań prawnych działania samorządów i praktyki ich funkcjonowania.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowywany był pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,  powstaje on w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju m.in.: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking opracowywany jest na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko – wiejskie i wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Ten kolejny już sukces, będący wynikiem wspólnej pracy i zaangażowania Wójta Gminy i Rady Gminy Rząśnia oraz pracowników Urzędu Gminy przy ogromnym wsparciu wszystkich mieszkańców – często będących impulsem podejmowanych inicjatyw – co świadczy o ich nowoczesności i zainteresowaniu życiem gminy, pozwoli Gminie Rząśnia stać się jeszcze bardziej rozpoznawalną marką na arenie krajowej m. in. dla potencjalnych i już zainteresowanych inwestycjami na naszym terenie przedsiębiorców.