Poniżej udostępniamy do wiadomości informację Działu Nadzoru Nasiennego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi na temat obrotu sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzenia do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m. in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Jest to choroba przechowalnicza, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.

Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać sie z następującymi konsekwencjami:
1 – ograniczenie lub brak możliwości sprzedaży porażonych bulw oraz innych ziemniaków uprawianych w gospodarstwie;
2 – straty jakościowe i ilościowe plonu;
3 – decyzja administracyjna o zakazie produkcji ziemniaków na porażonym polu; 4 – brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.

Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż ziemniaków kierowanych bezpośrednio do Sołtysów, z dowozem na miejsce i w bardzo atrakcyjnych cenach.

W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt z WIORIN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod numerami: 42 633 99 72, 42 611 66 60 lub pocztą elektroniczną — adres email wi-lodz@piorin.gov.pl.

 

Plik do pobrania:
informacja o obrocie sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.