W związku z nadchodzącymi zmianami w systemie gospodarki odpadami, właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni zadbać, aby ich umowy z przedsiębiorcą, odbierającym dotychczas odpady, obowiązywały tylko do dnia 30 czerwca 2013 r. Oznacza to konieczność pisemnego wypowiedzenia umowy.
Firma EKO-REGION Sp. z o.o. dokona rozwiązania umowy z dniem 30 marca 2013 r.
Natomiast właściciele nieruchomości, którzy mają zawartą umowę z firmą REMONDIS Sp. z o.o. muszą dokonać osobistego wypowiedzenia umowy.

Do pobrania: wzór wypowiedzenia umowy.

ekoregion_skan-t.jpg