Wójt Gminy Rząśnia oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni organizuje kolonie letnie  nad morzem, w miejscowości Darłowo.
Termin kolonii od 17 lipca 2015 r. do 26 lipca 2015 r. dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do GOPS-u w Rząśni w terminie do 25 maja 2015  r.