W dniu wczorajszym Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk był jednym z prelegentów podczas konferencji „GMINA EFEKTYWNA ENERGETYCZNIE  – zrównoważone zarządzanie polityką energetyczną samorządu” odbywającą się w  Regionalnym  Parku Naukowo-Technologicznym w Łodzi.

Spotkanie  dla  przedstawicieli  jednostek  samorządu  terytorialnego  było znakomitą okazją  na  poznanie  efektywnych  rozwiązań oraz  nowoczesnych  narzędzi  wspomagających prowadzenie zrównoważonej gospodarki energetycznej w gminie.

W  programie  znalazły się m.in.  praktyczne  aspekty  oraz  możliwości  pozyskania  zewnętrznego  dofinansowania  inwestycji  związanych  z  efektywnością  energetyczną,  w  tym  m.in.  działań termomodernizacyjnych oraz  obejmujących Odnawialne  Źródła Energii w  unijnej  perspektywie 2014-2020. Ponadto zagadnienia bilansowania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz optymalizacji kosztów oświetlenia ulicznego, a także nowe technologie i możliwości termoizolacyjne.

Wójt Gminy Rząśnia, jako przykład dobrych praktyk z zakresu  zarządzania energią w gminie, zaprezentował projekt „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia” – realizowany w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.9 – Odnawialne źródła energii, który – przypomnijmy –  polegał  na  instalacji  1029  kompletnych  zestawów  kolektorów słonecznych na  obiektach mieszkalnych, komunalnych oraz użyteczności  publicznej, a jego całkowita wartość wyniosła blisko 14 mln zł.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania oraz – do pobrania, prezentacja multimedialna z którą mogli zapoznać się uczestnicy.

 

Plik do pobrania:

prezentacja Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka – konferencja GMINA EFEKTYWNA ENERGETYCZNIE – „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia”.