Wójt Gminy Rząśnia oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni organizuje kolonie letnie w miejscowości Darłowo.

Termin kolonii od 4 do 13 lipca 2017 r. dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do GOPS-u w Rząśni w terminie do dnia  23 maja 2017 r.

 

Tekst: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Rząśni.