Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Rząśnia pozyskała kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, tym razem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami (tłocznymi) dla miejscowości Suchowola i części Rząśnia”.

Kwota dofinansowania pochodzi z umorzenia wcześniejszej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi i stanowi kwotę 236 590,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 704,48 zł.