Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 08 września 2016 roku podpisała umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 297/OA/D/2016 zadania pn. „Budowa farmy ogniw fotowoltaicznych do zasilania Hydroforni w Rząśni na działkach 865/4 i 865/6 w obrębie geodezyjnym Rząśnia”.

Koszt całkowity to 625.600,60 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi 450.000 ( słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotego).

W ramach realizacji zadania wybudowany zostanie obiekt infrastruktury technicznej w postaci naziemnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,8 kW. W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne w ilości 384 sztuk o mocy 260 kWp, falowniki DC/AC, złącze kablowe, rozdzielnia PV. Energia elektryczna wyprodukowana przez elektrownię będzie dostarczana do sieci wewnętrznej instalacji elektrycznej Hydroforni.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi