W związku ze zgłaszaną potrzebą przeszkolenia osób dokonujących uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela) lub w celu bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu przypomina o tym, że w/w osoba dokonująca uboju powinna posiadać zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków których ubój na użytek własny jest dopuszczony.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu niniejszym pismem oraz za pośrednictwem swojej strony internetowej informuje o możliwości uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w dniu 5 marca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno — w sali konferencyjnej – pok. 25 – I piętro o godziny 9:00.

Szkolenie teoretyczne będzie obejmowało zakres Rozporządzenia Rady nr 1099/2009, ustawy o ochronie zwierząt, rozporządzenia MRiRW dot. uboju na użytek własny.

Osoby wyrażające chęć udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu w wyniku którego można otrzymać zaświadczenia uprawniające do przeprowadzania uboju na użytek własny proszone są o złożenie Wniosku (druk do uzupełnienia bezpośrednio przed szkoleniem), do wniosku należy załączyć potwierdzenie złożenia opłaty skarbowej (w Starostwie nie ma możliwości wniesienia opłaty).

Koszt wydania zaświadczenia — 17,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wieluniu, RBS w Lututowie nr.: 49 9256 0004 0723 5034 2000 0130, z dopiskiem: „za wydanie zaświadczenia PLW w Wieluniu”.

Informacja na temat szkolenia - ubój gospodarczy

Informacja na temat szkolenia – ubój gospodarczy