LKS Czarni Rząśnia informuje, iż dzieci uczęszczające na zajęcia piłki nożnej, których opiekunem jest trener Tomasz Filipiak zostały podzielone na dwie grupy.

Pierwsza grupa „A” – zajęcia będą się odbywać w poniedziałki o godz.16.30 i środy o godz.18.00, natomiast zajęcia w grupie „B” będą się odbywać we wtorki i środy o godz. 16.30.

Szczegółowych informacji dotyczących dokładnego podziału na grupy, z podaniem, które dzieci są przydzielone do której grupy, udziela Prezes Klubu Pan Michał Krawczyk pod nr tel. 602-552-606.