Uprzejmie informujemy, iż Gmina Rząśnia w dniu 18.12.2014 r. podpisała umowę nr  824/OW/PD/2014 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o uzyskaniu pożyczki i dotacji w wysokości 2.765.102,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą”.

 Koszt pożyczki i dotacji nie przekracza 95% wartości całkowitej zadania w tym :

  • Pożyczka w kwocie 1.659.062,00 zł,
  • Dotacja w kwocie 1.106.040,00 zł.

https://www.rzasnia.pl/www/wp-content/uploads/2015/01/wfosigw.png
Link do strony WFOŚiGW w Łodzi:  http://www.zainwestujwekologie.pl/