Na prośbę Oddziału Rolnictwa i Środowiska, Wydział Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło na podstawie umowy Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych (ITWL) realizację zadania identyfikacji i liczenia dzików za pomocą nowoczesnych technologii w celu zwalczania ASF.

Ze względu na potencjalne kierunkowe rozprzestrzenienie się ASF obszar wytypowany do liczenia populacji dzików w ramach ww. zadania obejmuje obwody łowieckie zlokalizowane również w województwie łódzkim.  W powiecie pajęczańskim liczenie odbywać się będzie w miesiącach listopad/grudzień, przy pomocy zestawów składających się z pojazdów interwencyjnych oznakowanych logo ITWL oraz dronów (BSP AtraxASF i GDU S400).


Podobne aktualności: