Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że  stypendium dla studentów szkół wyższych, słuchaczy szkół policealnych i pomaturalnych zostanie wypłacone w dniu 23  grudnia 2015 r. (środa) o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy w Rząśni.