EKO-REGION Sp. z o. o. z/s w Bełchatowie uprzejmie informuje, iż potwierdza stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 18 lutego 2013 roku i rozwiąże do dnia 30 czerwca 2013 roku wszystkie umowy na odbiór odpadów z klientami indywidualnymi. Pierwsze oświadczenia o rozwiązaniu umowy są już dostarczane przez naszych inkasentów.

Pragniemy podkreślić, iż wszystkie umowy zawarte ze Spółką zostaną zamknięte z dniem 30 czerwca 2013 roku, a żaden klient nie zostanie obciążony opłatą za wywóz odpadów od dnia 1 lipca 2013 r.

Prosimy o poinformowanie mieszkańców o braku konieczności wypowiadania umów z naszą Spółką. Powyższe informacje zawarte są także na naszej stronie internetowej.

Prezes Zarządu
Andrzej Kaczmarek

ekoregion_skan_umowy-t.jpg