Informacja dotycząca zmiany siedziby Urzędu oraz niektórych jednostek Gminy

Na podstawie odpowiednich uchwał Rady Gminy Rząśnia dotyczących między innymi zmiany adresów Organów Gminy Rząśnia oraz niektórych jednostek, w związku z realizacją Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.30.2021.ANS  z dnia 7 lipca 2021 roku  w sprawie wprowadzenia procedur związanych ze zmianą siedziby Urzędu Gminy w Rząśni i jednostek organizacyjnych, których dotyczy zmiana siedziby informujemy, że od dnia 18 sierpnia 2021 roku zmianie ulega lokalizacja dotychczasowej siedziby Organów Gminy Rząśnia – Wójta i Rady Gminy Rząśnia oraz Urzędu Gminy w Rząśni na nowy adres: Rząśnia, ul. 1 Maja 37.

Od 18 sierpnia 2021 roku zmiana lokalizacji siedziby dotyczy jednocześnie:
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni,
Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni,
Urzędu Stanu Cywilnego w Rząśni.

Mając na uwadze powyższe  okoliczności związane między innymi z przenoszeniem infrastruktury systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, narzędzi programowych  oraz baz danych w  dniach 18-19 sierpnia br.  obsługa interesanta  może zostać wyłączona  lub ograniczona do wyjątkowych spraw niecierpiących zwłoki.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Plik do pobrania:
informacja dotycząca zmiany siedziby Urzędu oraz niektórych jednostek Gminy.