W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami dotyczącymi uszkodzeń budynków i innych budowli po zanotowaniu wstrząsu sejsmicznego na terenie gminy Rząśnia, informujemy, że zgodnie z przesłaną informacją z Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pajęcznie oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, wszelkie zgłoszenia mieszkańców odnośnie szkód jakie wyrządził wstrząs, należy przesyłać pisemnie z podaniem dokładnego adresu zaistniałej szkody, na poniższy adres:

PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.
Dział Szkód Górniczych
Rogowiec, ul. Św. Barbary 3
97 – 400 Bełchatów
skr. poczt. 100
tel. (44) 737-30-00
fax (44) 737-34-56
e-mail: info@kwbbelchatow.bot.pl

W przypadku posiadania obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia budynków i budowli fakt zaistnienia szkody należy obowiązkowo zgłaszać swemu ubezpieczycielowi.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Rząśni, pod nr telefonu: (44) 631-71-22.