Urząd Gminy w Rząśni informuje, że wnioski na bezpłatny odbiór odpadów zawierających azbest (płyty eternitu falistego  i płaskiego) będą przyjmowane do 30 czerwca 2014 r.

Wnioski należy składać w pok. nr 1 (parter) Urzędu Gminy w Rząśni.

Wnioski złożone po tym terminie będą realizowane w 2015 r.

Pliki do pobrania:

wniosek o nieodpłatne wykonanie usługi transportu i  utylizacji odpadów zawierających azbest,

regulamin finansowania usuwania azbestu z terenu gminy Rząśnia – Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XVIII/122/2012 z dnia 23 października 2012 r.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rząśnia na lata 2010 – 2013 oraz Program Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rząśnia na lata 2010- 2032 – Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXXI/220/2010 z dnia 24 maja 2010 r.