Wójt Gminy Rząśnia oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie uprzejmie informują, iż w dniu 5 marca 2014 r. w godz. 8:00 – 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni odbędzie się dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie, który będzie wydawał druki zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r., przyjmował wypełnione formularze oraz służył pomocą w zakresie informacji dotyczących rozliczenia tego podatku.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż:

1. Podatnicy opodatkowani w 2013 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

2. Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2013 rok (PIT-11, PIT-40) w terminie do dnia 28 lutego 2014r.

3. Druki zeznań podatkowych można pobierać oraz składać:
a. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pajęcznie przy ul.1 Maja 9 w godzinach pracy tut. Urzędu tj. pon., śr., czw., pt. 700–1500, wt. 700–1800 ( Sala Obsługi Klienta ),
b. w urzędach gmin powiatu pajęczańskiego w n/w terminach:
Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich – 3 marca 2014 r. w godzinach 8:00 – 11:00
Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy – 3 marca 2014 r. w godzinach 11:30 – 14:30
Urząd Gminy w Rząśni – 5 marca 2012 r. w godzinach 8:00 – 11:00
Urząd Gminy w Kiełczygłowie – 5 marca 2014 r. w godzinach 11:30 – 14:30
Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie – 6 marca 2014 r. w godzinach 8:00 – 11:00
Urząd Gminy w Siemkowicach – 6 marca 2014 r. w godzinach 11:30 – 14:30
Urząd Gminy w Sulmierzycach – 7 marca 2014 r. w godzinach 8:00 – 11:00

We wskazanych terminach w siedzibach urzędów gmin będą pełnić dyżury pracownicy Urzędu Skarbowego w Pajęcznie.

4. W/w rozliczenia roczne można także przesyłać:
– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Pajęcznie ul. 1 Maja 9, 98-330 Pajęczno,
– drogą elektroniczną – interaktywne formularze za pomocą, których można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy pobrać ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje z zakładki „Formularze”.

5. Wpłat należnego podatku dochodowego od osób fizycznych można dokonać w kasie Urzędu w godz. wt. 800-1700, pon., śr., czw., pt. 8:00-16:00 (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32) lub na rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP Oddział Okręgowy w Łodzi nr 88101013710105202223000000.

6. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego można otrzymać:
–  za pośrednictwem banku,
–  za pośrednictwem poczty (po potrąceniu opłaty pocztowej w wysokości 5,20 zł + 1 % zwracanej kwoty),
–  w kasie Urzędu (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32).

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Dorota Jędrasiak-Matuszczyk