Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że na terenie naszej gminy rozpoczęły się pierwsze przeglądy serwisowe instalacji solarnych.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Rząśnia a Wykonawcą – konsorcjum firm „Wiktor” sp. j.  i „Wachelka INERGIS” sp. j. w okresie 60 miesięcy od daty odbioru tj. oddania do użytkowania zestawu solarnego – zostaną wykonane trzy bezpłatne przeglądy serwisowe.

Pierwszy przegląd zostanie wykonany po 12 miesiącach od odbioru instalacji. W ramach przeglądu firma serwisowa wykona następujące czynności:
– sprawdzenie szczelności układu,
– sprawdzenie połączeń czujników temperatury,
– przegląd ustawień sterownika,
– sprawdzenie poprawności działania instalacji.

Urząd Gminy w Rząśni przypomina, że zgodnie z otrzymaną przez Użytkownika „Instrukcją Użytkownika zestawu solarnego” w zasobnikach ciepłej wody użytkowej zamontowaną anodę magnezową należy we własnym zakresie i na własny koszt regularnie wymieniać nie rzadziej niż co 12 miesięcy (str. 19 „Instrukcji…”). Sprawnie działająca anoda magnezowa jest warunkiem trwania gwarancji i prawidłowego działania podgrzewacza w czasie jej trwania jak i po nim.

Zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Gminą Rząśnia a mieszkańcami w sprawie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z realizacją projektu „Słoneczne dachy gminy Rząśnia” koszty związane z użytkowaniem ponosi posiadacz instalacji.