Informacja dotycząca naboru na montaż paneli fotowoltaicznych

Informujemy, że w rozpoczynającym się we wtorek 24 kwietnia 2018 roku naborze na montaż ogniw fotowoltaicznych, na liście złożonych wniosków dokonuje się rezerwacji przeznaczonej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Białej.

Powyższa decyzja podyktowana jest dobrem wspólnym wszystkich osób będących członkami tej Parafii.