Dyrektor Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni informuje, że egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z harmonogramem podanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, tj.
10 kwietnia 2019 – część humanistyczna,
11 kwietnia 2019 – część matematyczno-przyrodnicza,
12 kwietnia 2019 – język obcy.
W związku z powyższym proszę, aby uczniowie przybyli do szkoły. Autobusy pojadą rano tak, jak w każdy normalny dzień.

Dyrektor Gimnazjum
im. J. Kochanowskiego w Rząśni
(-) Beata Kałużna