Informacja dot. stypendiów dla studentów

Wójt Gminy Rząśnia informuje, iż zostały przyznane stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce za rok akademicki 2020/2021, dla studentów zamieszkałym na terenie Gminy Rząśnia.

Jednorazowe stypendia otrzymało 63 studentów na kwotę 29 270 zł.

Ponadto informuję zainteresowanych, że w przypadku otrzymania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Rząśnia, nie jest wydawana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie.

Korzystając z okazji wszystkim nagrodzonym składam najserdeczniejsze gratulacje i życzę sukcesów  w nowym roku akademickim, a z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkim spędzenia tych chwil w gronie rodzinnym, w poczuciu zdrowia, spokoju i radości.