Informacja dot. pomocy psychologicznej w GOZ

Urząd Gminy w Rząśni informuje wszystkich zainteresowanych o zmianie miejsca siedziby punktu udzielającego pomocy psychologicznej. Będą one udzielane w nowym budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni przy ul. Waryńskiego 6A.

Usługi z zakresu pomocy psychologicznej dla dorosłych prowadzone przez Panią Teresę Wolnowską – Cierniak w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 16:00 – 20:00 (wizyty należy umawiać telefonicznie: kontakt bezpośredni – 604 – 533 – 408).