Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pajęcznie zaprasza zainteresowanych rolników na bezpłatny jednodniowy kurs chemizacyjny przeznaczony dla rolników, którym wygasły uprawnienia w tym zakresie.

Terminy szkoleń (do wyboru): 15.10.2014 r. godz. 900lub 24.10.2014 r. godz. 900

Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia ważne na okres 5 lat.

Szkolenia prowadzone będą w Regionalnym Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie.

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu.

Uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Pajęcznie pod nr telefonu: 34 311 11 97 do dnia 5 października 2014. Ilość miejsc ograniczona.