Uprzejmie informujemy, że Biuro projektowe eRWu-PROJEKT działając na zlecenie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie realizuje opracowanie projektowe pt. „Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków wraz z niezbędną infrastrukturą”.
W związku z prowadzonymi pracami projektowymi organizowane jest spotkanie w sprawie lokalizacji nowych zjazdów do nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej 3500E. Powyższe prace będą realizowane w zakresie pasa drogowego.
Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkania konsultacyjne z pracownikami Biura, które odbędą się:
– w dniu 4 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 16:30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśnia przy ul. 1 Maja 12,
– w dniu 4 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 16:30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej.