Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia Nr UGO.0050.84.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz zarządzeniami Kierowników poszczególnych jednostek gminy dzień 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz jednostek gminnych (poza Gminnym Ośrodkiem Zdrowia oraz Gminną Biblioteką Publiczną), zgodnie z Kodeksem Pracy – w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę, tj. dnia 6 stycznia 2024 roku.

Powoduje to zmianę (pomijając Gminną Biblioteką Publiczną) naszej wcześniejszej informacji z dnia 8 stycznia br. wskazującej dzień 5 lutego jako dzień wolny i zastąpienie tej daty dniem 26 lutego.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia Nr UGO.0050.84.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. 
Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni Nr GOPS.0210.2024 w sprawie zmiany zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni Nr GOPS.0210.9.2023.IŚ z dnia 28 grudnia 2023 r.
Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni z dnia 28 grudnia 2023 r.,
Zarządzenie Nr 5/2024 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni.

Podobne posty: