Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu „EKOBELFRY” organizowanego przez Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Do Konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno – wychowawcze z terenu woj. łódzkiego.

Konkurs jest ogłaszany w następujących kategoriach:

  • EkoBelfer – nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele nauk przyrodniczych;
  • EkoSzkoła – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, szkoły specjalne i ośrodki szkolno – wychowawcze.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie.

Terminarz II edycji Konkursu:

– przyjmowanie kart zgłoszeniowych – do 12 października 2012 r.
– rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów – do 23 listopada 2012 r.
– uroczystość podsumowania konkursu – do 6 grudnia 2012 r.

Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 95.000,00 zł.

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

 Do pobrania:

Regulamin Konkursu Ekobelfry
Zal._nr_1_Zgloszenie_w_kategorii_Ekobefer
Zal._nr_2_Zgloszenie_w_kategorii_Ekoszkola
Plakat_Konkurs_Ekobelfry