W dniu wczorajszym podczas uroczystej gali i rozdania nagród w redakcji „Rzeczpospolitej” gmina Rząśnia została uhonorowana tytułem „Najlepszej gminy w dziedzinie wykorzystywania funduszy unijnych” za zajęcie I miejsca w kategorii gmin wiejskich w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2011. Nagrody wręczane były m. in. przez Jerzego Buzka – Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Elżbietę Bieńkowską – Ministra Rozwoju Regionalnego.

Nasza gmina po raz kolejny, tym razem w sposób szczególnie wyjątkowy, została doceniona za swe działania w dziedzinie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i ogólno pojętego rozwoju. We wspomnianym rankingu uzyskaliśmy łącznie  60,82 pkt (drugie w rankingu Radwanice 35,06), z przychodem z UE na 1 mieszkańca  w roku 2010 3294 zł i 6390 zł na osobę jeśli chodzi o wysokość dofinansowania wynikająca z podpisanych w tym roku umów.

Zasady i kryteria wyboru w Rankingu Samorządów zatwierdza niezależna Kapituła. To przedstawiciele różnych instytucji i środowiska, którym zależy na rozwoju samorządności w Polsce, m. in. prof. Michał Kulesza – twórca reformy samorządowej, doradca społeczny Prezydenta RP, Hanna Majszczyk – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Marceli Niezgoda – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Dariusz Daniluk – p.o. Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, Zbigniew Berdychowski – współzałożyciel Instytutu Studiów Wschodnich, które organizuje coroczne spotkania Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, Paweł Tomczak – dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP, Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miasta Polskich, Adam Kowalewski – prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Paweł Jabłoński – zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, Łukasz Korycki – kierownik zespołu „firmy” w dziale ekonomicznym „Rzeczpospolitej”, redaktor „Rankingu Samorządów”, Anna Cieślak-Wróblewska – dziennikarka działu ekonomicznej „Rzeczpospolitej”.

To znakomite grono gwarantuje wybór przeprowadzony w sposób fachowy i oparty na niezależnych i pewnych danych. Tym bardziej więc wypada być dumnym z takiego wyróżnienia które jest sukcesem nas wszystkich – mieszkańców gminy Rząśnia.

Obraz-001-t.jpgObraz-002-t.jpgObraz-016-t.jpgObraz-028-t.jpgObraz-031-t.jpgObraz-048-t.jpgObraz-058-t.jpgObraz-084-t.jpg