Gmina Rząśnia informuje, iż zakończono realizację projektu dofinansowanego Samorząd Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus 2022”.

Sołectwo miejscowości Gawłów pod przewodnictwem Sołtys Elżbiety Bąk oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w  Gawłowie Pana Sławomira Boronia złożyło wniosek w którym zawnioskowano o wsparcie finansowe dla projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gawłowie”. Projekt zakładał doposażenie istniejącej przy OSP Gawłów świetlicy wiejskiej o nowoczesny piec elektryczny z termoobiegiem o mocy ok. 21 kW. Wniosek uzyskał pozytywna ocenę Samorządu Województwa Łódzkiego i otrzymał wsparcie w kwocie 11.000,00 zł co stanowiło 50% wartości zadania. Drugie 50% wartości czyli  kwotę 11.000,00 zł. zapewniła Gmina Rząśnia zabezpieczając środki na realizację tego projektu.

Zakupione wyposażenie w formie pieca uatrakcyjni istniejącą świetlicę pod względem wyposażenia kuchennego i stworzy możliwości jednoczesnego przygotowania większej ilości posiłków i potraw w sposób szybszy niż dotychczas umożliwiała to świetlica wiejska. Dodatkowo zakupione urządzenie jest energooszczędne i dzięki temu możliwość przygotowania posiłków będzie wymagało mniejszych nakładów finansowych. Nowoczesny piec elektryczny z termoobiegiem, który doposaża świetlicę wiejską w Gawłowie, może być impulsem do powstania kolejnych inicjatyw. Jedną z takich inicjatyw to np. koło gospodyń wiejskich.  Byłby by to kolejny krok do integracji lokalnej społeczności.

Realizacja tego projektu to odpowiedź Samorządu Województwa i Gminy Rząśnia na oczekiwania lokalnej społeczności sołectwa Gawłów.


Gmina Rząśnia informuje, iż zakończono realizację projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus 2022”. Sołectwo Suchowola – Wieś pod przewodnictwem Pani Sołtys Teresy Czaińskiej złożyło wniosek pn. „Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Suchowoli” w którym zawnioskowano o doposażenie istniejącej przy OSP Suchowola świetlicy wiejskiej. W ramach projektu zaplanowano zakup  nowoczesnego energooszczędnego wyposażenia kuchennego w postaci pieca konwekcyjno – parowego, patelni elektrycznej, elektrycznej frytkownicy dwukomorowej oraz zastawy stołowej dla 48 osób. Projekt zakładał również zakup farby ceramicznej oraz nowoczesnych energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę Samorządu Województwa Łódzkiego i otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 12.000,00 zł. co stanowiło 50% wartości zadania. Drugie 50% wartości czyli kwotę 12.000,00 zł. zapewniła Gmina Rząśnia zabezpieczając środki na realizację tego projektu.

Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej, która we własnym zakresie odnowiła pomieszczenie świetlicy wiejskiej dzięki zakupionej w ramach projektu  farbie ceramicznej oraz wymieniono oprawy oświetleniowe.

Dzięki współpracy Pani Sołtys Teresy Czaińskiej oraz Prezesa OSP Suchowola Łukasza Szlęka istniejące pomieszczenia uzyskały nowe oblicze. Natomiast zakupione wyposażenie kuchenne, może być impulsem do zawiązania się kolejnych inicjatyw takich jak np. koło gospodyń wiejskich.

Był by to kolejny krok do integracji lokalnej społeczności. Realizacja tego projektu to odpowiedz Samorządu Województwa i Gminy Rząśnia na oczekiwania mieszkańców sołectwa Suchowola – Wieś.


Realizacja programu „Sołectwo na plus 2022” w Gawłowie i Suchowoli

Realizacja programu „Sołectwo na plus 2022” w Gawłowie i Suchowoli


Tekst i zdjęcia: Michał Krawczyk