Serdecznie zapraszamy na kolejną już edycję Grand Prix Gminy Rząśnia w Siatkówce Plażowej, którego celem jest popularyzacja plażowej piłki siatkowej wśród mieszkańców Rząśni i okolic.

Turniej odbędzie się na boiskach Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy 1 Maja w Rząśni (za budynkiem Gimnazjum), w podanych niżej terminach.

W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni w dwuosobowych zespołach, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie wymagana zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach).
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą przed rozpoczęciem zawodów, lub elektronicznie: grand.prixrzasni@o2.pl. Wpisowe do zawodów 30 zl od pary.

REGULAMIN GRAND PRIX GMINY RZĄŚNIA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 2016

CEL:
– Popularyzacja plażowej piłki siatkowej wśród mieszkańców Rząśni i okolic.
– Wyłonienie mistrzów, najlepszej drużyny w Grand Prix Gminy Rząśnia.

ORGANIZATORZY:
– LKS „CZARNI” Rząśnia
– Gmina Rząśnia
TERMINY I MIEJSCE:
Rozgrywki odbywać się będą no boiskach Stadionu w Rząśni, w następujących terminach:
Kategoria Open męski:
– 26 czerwiec 2016 (sobota) I turniej Inauguracyjny
– 02 lipca 2016 (sobota) II turniej rankingowy
– 09 lipca 2016 (sobota) III turniej finałowy

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą przed rozpoczęciem zawodów, lub elektronicznie: grand.prixrzasni@o2.pl
Wpisowe do zawodow 30zl od pary.

UCZESTNICTWO:
W turniejach Open mogą brać udział wszyscy chętni w dwuosobowych zespołach, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie wymagana zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach).

PUNKTACJA:
– Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem turniejowym. Za każdy wygrany turniej drużyna otrzymuje 100pkt, za II miejsce – 90pkt. za III miejsce 80pkt. za IV miejsce – 70pkt. V-VI miejsca 60pkt. VII-VIII miejsce – 50pkt. za IX-XII miejsce 40pkt. za XIII-XVI miejsce 30pkt.
– Punkty rankingowe uzyskiwane przez zawodników będą podstawą do rozstawienia w kolejnych turniejach.
– O zdobyciu Grand Prix zdecyduje suma zdobytych punktów w 3 turniejach Open. W przypadku zgromadzenia równej ilości punktów, decydować będzie wynik ostatniego turnieju, finałowego.

SYSTEM ROZGRYWEK:
– Turnieje odbędą się według ogólnych zasad gry w siatkówkę plażową obowiązujących w Polski Związku Piłki Siatkowej.
– System rozgrywek zostanie ustalony przed każdym turniejem w zależności od ilości zgłoszeń. Preferowany będzie system gier tzw. „brazylijski” na dwóch boiskach, para która przegra mecz zostaje no boisku i sędziuje kolejne spotkanie.
– W przypadku rozgrywania turnieju w grupach o kolejności decyduje ilość zdobytych punktów, różnica setów, stosunek punktów, wyniki bezpośredni spotkania.

NAGRODY:
– W turnieju inauguracyjnym miejsca I-III puchary
– W turniejach rankingowych miejsca I-III dyplomy
– Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej Grand Prix- dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania ewentualnych zmian.

Źródło: strona wydarzenia w serwisie Facebook.